Seniorka s aplikací Seniore.org
01

O NÁS

Myšlenka na vznik Seniore.org pochází ze severočeského Varnsdorfu. V oblasti bývalých Sudet je dosud nedostatek služeb pro lidi, kteří je potřebují.

Například staří lidé často končí v domovech, nebo v léčebnách dlouhodobě nemocných, i když by nemuseli. Jen jim chybí někdo, kdo by se o ně postaral.

Rodiny bydlí daleko. Ale v okolí žije spousta lidí, ochotných pomoci. Dnes máme technologii, která umožní, aby se našli.

založili jsme proto firmu

SOCIÁLNÍ PODNIK

Sociální podnik je pro nás firma, která je založena s účelem sociálního impaktu. Pomoci potřebným. Zavazuje se, že půlku zisku vrátí do svého rozvoje (narozdíl od neziskovky, která to učiní s celým ziskem). Narozdíl od neziskovky ale činí celou řadu dalších závazků: že zaměstná lidi ze znevýhodněných skupin, že část zisku generuje sama, nikoliv jen prostřednictvím darů a dotací. Věříme tomu, že sociální podnik je moderní a férová forma práce s potřebnými. Proto jsme s.r.o. a nikoliv z.s.

sociální podnik

Náš tým

My, co obnovujeme svět, kde si sousedé pomáhají.

Michal Svoboda

Zakladatel Seniore.org.
Díky němu to existuje.

michal@seniore.org

Josef Pešek

Marketingový ředitel.
Díky němu o nás víte.

josef@seniore.org

Kateřina Hroníková

IT developer
Díky ní to celé funguje.

katerina@seniore.org

Jiří Hanousek

Development manager.
Navazuje kontakty.

jirka@seniore.org

Petr Jenšovský

Spoluzaložil firmu.

Sídlo společnosti

Varnsdorf, ČR